استفاده از تجهیزات پیشرفته در باربری باعث می شود که هم بسته بندی و حمل اثاثیه در زمان کمتری انجام شود و هم سلامت وسایل تضمین شود. باربری چیتابار کرج از پیشرفته ترین تجهیزات برای حمل و بسته بندی وسایل استفاده می کند. این باربری از جدیدترین خودروها برای حمل اثاثیه استفاده می کند.

تماس سریع 09904698839